Zakład Elektronicznej Aparatury Pomiarowej
prof. dr hab. inż. Jerzy Jaskulski
55-002 Kamieniec Wrocławski, ul. Porzeczkowa 30
tel./fax: (0-71) 348-20-38 tel. kom: 0-601 77-27-52

e-mail : zelap@zelap.com.pl    

Zakres działalności zakładu

Naprawa i konserwacja przyrządów pomiarowych, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
Wzorcowanie i uwierzytelnianie aparatury pomiarowej,
Import i sprzedaż aparatury pomiarowej renomowanych firm światowych,
Kompletacja dostaw aparatury pomiarowej i akcesoriów,
Projektowanie i wyposażanie stanowisk dydaktycznych oraz laboratoriów dydaktycznych,Copyright © Poltronic

Oporniki dekadowe